Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
Kontakt

Organizacja
Międzyzakładowa
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w MPK Łódź - Spółka z o.o.
90-132 Łódź,
ul. Tramwajowa 6

tel.: 42 672 12 81
fax.: 42 672 11 79

komisja@solidarnoscmpk.pl

strona@solidarnoscmpk.pl
Sztandar NSZZ Solidarność MPK Łódź
Aktualności
15.07.2024
Dlaczego Związki Zawodowe są potrzebne:

 

MPK – Łódź Spółka z o.o. to firma zajmująca się transportem publicznym w mieście Łódź, zatrudniająca ponad 3 tyś. pracowników, do których zaliczają się prowadzący, czyli kierowcy i motorniczy, zaplecze techniczne, biura, kontrola biletów, nadzór ruchu, pracownicy obsługujący tory i sieci, czy przystanki.

Z uwagi na tak liczne grupy zawodowe i liczebność pracowników, rozmowy na płaszczyźnie Pracodawca – Załoga są utrudnione.

 

Aby usprawnić dialog, na terenie Spółki działają Związki Zawodowe reprezentujące interesy pracowników.

 

Na co dokładnie mają wpływ Związki Zawodowe?

- układ zbiorowy pracy, czyli gwarancja lepszych niż wynikających z Kodeksu pracy warunków płacy i pracy; mogą go zawierać z pracodawcą jedynie Związki Zawodowe

- poprzez udział w komisjach socjalnych –  dofinansowania, działalność sportowo-rekreacyjna, organizacja wycieczek, itp.

- poprzez udział w komisjach przetargowych – rodzaj zamawianego asortymentu dla pracowników (np. umundurowanie, asortyment BHP, posiłki profilaktyczne, itp.)

- poprzez udział w komisjach BHP – zgłaszanie problemów i szukanie rozwiązań związanych z warunkami pracy

- ustalenie wynagrodzeń, czyli kształtowanie systemu wynagrodzeń i premii w firmie

- regulaminy np. premiowania, czy poszczególne Zarządzenia

 

Na wyżej wymienione rzeczy składa się prawo pracy i zasoby ludzkie. Związki Zawodowe dokładają wszelkich starań, aby znalazło się też miejsce na czynnik ludzki i perspektywę pracownika.  

 

Jakie są korzyści z przynależności do Związku Zawodowego?

Poza wyżej wymienionymi aspektami, to przede wszystkim ochrona pracownika przed zwolnieniem oraz reprezentacja pracownika przed Pracodawcą, co oznacza, że pracownik w przypadku potrzeby odbycia rozmowy z Kierownikiem lub Dyrektorem pionu może pójść z przedstawicielem Związku. Dodatkowo, w przypadku otrzymania przez pracownika kary upomnienia lub nagany, które wpisane są w akta przez rok czasu, jedynie reprezentujący pracownika Związek Zawodowy może po upływie pół roku zwrócić się z prośbą o ich wcześniejsze anulowanie.

 

Co jest siłą Związku Zawodowego?

Przede wszystkim liczebność. Najważniejsza jest reprezentacja danej grupy zawodowej w rozmowach z Zarządem. Bez zrzeszonych pracowników nie ma Związków Zawodowych, a bez Związków Zawodowych, w Zakładzie Pracy jest niezbędne minimum w zakresie warunków pracy i  potrzeb pracownika.  

 

Silny Związek jest bardziej efektywny w działaniach. 

 

Badania pokazują, że „kraje, w których jest duże uzwiązkowienie, to jednocześnie te, w których żyje się najlepiej. Wśród państw o najwyższym poziomie przynależności do związków zawodowych przodują kraje Skandynawii. Ranking otwiera Islandia, gdzie do związków zawodowych należy ponad 90 proc. pracowników, w Danii i Szwecji ponad 60 proc., a w Finlandii czy Norwegii ponad 50 proc. (…)[1].

 

Mylne jest przeświadczenie, że nie ma potrzeby zapisywania się do Związku Zawodowego, ponieważ obecni w Spółce związkowcy wszytko załatwią, a i tak każdy - zrzeszony, czy nie - będzie z tego korzystać. Należy pamiętać, że starsi działacze, tworzący uzwiązkowienie w firmie, przejdą kiedyś na emerytury, a ich odejście, przy braku nowych członków, nieuchronnie doprowadzi do upadłości organizacji związkowych. W obliczu takiej sytuacji, nie tylko nie będzie rozmów na temat podwyżek, ale przede wszystkim zagrożony będzie istniejący układ zbiorowy i idące za nim wszystkie przywileje pracowników

 

Jakie są korzyści z przynależności do NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o.o.?

W przypadku Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o.o. członkowie mają dodatkowo dostęp do prawnika z zakresu prawa pracy, szereg zniżek na kartę członkowską, np. do teatru, czy do kina, możliwość korzystania ze świadczń statutowych, w tym skorzystaniu z jednorazowej pomocy, udziału w Dniu Dziecka, czy w wycieczce związkowej.

Bieżące benefity i działania Komisji są zamieszczane na stronie Internetowej http://solidarnoscmpk.pl na stronie głównej w  „Aktualnościach” i o związku w zakładce „Działania Komisji”.

Dodatkowo, ogromnym atutem Naszego Związku Zawodowego jest przynależność do Regionu, który w razie zaistnienia takiej konieczności (np. przy organizacji sporu zbiorowego) wesprze pracowników z MPK - Łódź Spółka z o.o.

 

 

Dlatego nie zwlekaj – zapisz się do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o.o. w siedzibie lub na terenie Zakładu – razem możemy więcej.

 

 

 

Więcej informacji w temacie Związków Zawodowych jest zamieszczonych w opracowanej przez p. Małgorzatę Kuźmę broszurze: https://solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2024/04/Broszura-dlaczego-naleze-do-zwiazku-marzec-2024-z-okladka.pdf

 

[1] Źródło: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-powodow-dla-ktorych-warto-nalezec-do-zwiazku-zawodowego/  

27.06.2024
Porozumienie ws. podwyżek od dnia 01.09.2024

W dniu wczorajszym (26 czerwca 2024 r.) odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Spółki, na którym zostały omówione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w dniach od 1 do 16 czerwca 2024 r. Przypominamy, że pytanie skierowane do pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o. dotyczyło zróżnicowania wysokości stawki podwyżki od oceny kwartalnej. Zgodnie z uzyskaną informacją od Zarządu, w badaniu wzięło udział 76% załogi, z czego 2/3 zagłosowało za stanowiskiem, aby stawki przydzielić po równo.

 

W obliczu powyższego wyniku, pomiędzy Zarządem Spółki, a związkami zawodowymi działającymi na terenie MPK – Łódź Spółka z o.o. zostało podpisane porozumienie w sprawie podwyższenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników MPK – Łódź Spółka z o.o. od dnia 1 września 2024 r., tj. regulacji o kwotę:

  1. 3 zł/godz. brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  2. 450 zł/miesiąc brutto dla pełnego etatu w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych (dla niepełnego etatu uwzględnia się wymiar zatrudnienia, np. 0,5 etatu regulacja o 50% obowiązującej wysokości kwoty zaokrąglonej w górę do 10 zł tj. 230 zł).

 

Ze swojej strony pragniemy podziękować wszystkim pracownikom, którzy poświęcili swój czas na udział w badaniu – dzięki temu wynik przeprowadzonej ankiety wiarygodnie odzwierciedla zdanie pracowników.

03.06.2024
Propozycja Zarządu Spólki na podwyżki od 01.09.2024

 

Propozycja przedstawiona przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia wynagrodzenia od 1 września 2024 r. została odrzucona przez związki zawodowe ponieważ:

- bazuje na systemie ocen wymagającego weryfikacji i korekty

- proponuje wygospodarowanie wyższych kwot kosztem pracowników z niższymi ocenami kwartalnymi

- gwarantuje jedynie możliwość przyznania wyższej kwoty osobom wzorowym ze średniej ocen z I i II kwartału 2024 r. od 3,75 pkt (czyli 3 wzorowe i 1 oczekująca). Oznacza to, że nie każdy pracownik wzorowy (który swoją drogą zaczyna się od 3,5 pkt, czyli 2 oczekuące i 2 wzorowe) otrzyma wyższą kwotę, czyli następuje podział pracowników wzorowych na lepszych (przysługującym wyższą stawę) i gorszych  (przysługuje stawka przeciętna).

 

Takie zasady wprowadzają zdaniem związków zawodowych jedynie chaos i niezgodę wśród załogi.

 

Kwota wynegocjowana w grudniu ubiegłego roku, czyli przeciętnie 3 zł/godz. dla pracowników na stanowiskach robotniczych i 450 zł/etat dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych, to minimum, które pomoże przebrnąć pracownikom MPK – Łódź Spółka z o.o. przez trudne warunki w zaistniałej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

Dodatkowo, docenić pracownika można za pomocą premii, których w Spółce funkcjonuje 3 różne rodzaje (regulaminowa, za efektywność i kwartalna za ocenę), dlatego przyznanie niższej stawki niż przeciętna w obecnej sytuacji jest krzywdzące.

29.05.2024
Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie podwyżek od 01.09.2024

30.04.2024
Regionalny Informator Związkowy (RIZ)

Regionalny Informator Związkowy (RIZ) to mięsięcznik wydawany przez Region Ziemi Łódzkiej, którego podstawową funkcją jest przekazywanie wewnątrzzwiązkowo komunikatów, wydarzeń i pozostałych informacji. Nadzór nad miesięcznikiem sprawuje Ireneusz Wach - Zastępca Przewodniczącego w Zarządzie Regionu oraz Sekretarz.

 

RIZ jest do pobrania na stronie internetowej https://www.solidarnosc.lodz.pl/regionalny-informator-zwiazkowy/

 

24.04.2024
Podziękowanie za udział w wyborach do Rady Nadzorczej 2024-2028

W związku z przeprowadzonymi wyborami przedstawiciela pracowników MPK - Łódź Spółka z o.o. do  Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2028, które odbyły się w dniu 23 kwietnia 2024 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Spółka z o.o. gratuluje kandydatom oraz pragnie serdecznie podziękować wszystkim tym pracownikom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

 

To właśnie na podstawie wyboru pracowników dokonanego w dniu wczorajszym przy urnach do głosowania, w posiedzeniach Rady Nadzorczej będzie uczestniczyć Członek, dla którego powinno być ważne zarówno dobro Spółki, jak i reprezentowanie interesu pracowników.

 

Każdy głos oddnay na biorących udział w wyborach kandydatów to wyraz poparcia dla sprawnego działania w zakresie współpracy Pracodawca – Załoga, dlatego jeszcze raz dziękujemy za udział w tegorocznych wyborach.      

 

10.04.2024
WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 2024 - 2028

 

Przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej na kadencję 2024-2028 jest Małgorzata Smela-Mendelewska.

 

Zgodnie z wynikami głosowania z dnia 23 kwietnia 2024 r. uzyskała przewagę nad pozostałymi kandydatami. Wybór pracowników został oficjalnie zatwierdzony.

 

 

 

 

10.04.2024
Zielony Ład

08.04.2024
Wycieczka do Wiednia 05.09-08.09.2024

25.03.2024
Korzyści z płynące z przynależności do NSZZ Solidarność

Niniejszy komunikat w postaci tabeli przedstawia korzyści z przynależności do NSZZ Solidarność:

 

 

27.02.2024
Zmiany w Zarządzeniu dot. zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie służbowe

Niniejszy komunikat dot. zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. ws. zaopatrzenia w odzież i obuwie służbowe, wprowadzonych Zarządzeniem 3/24 Prezesa Zarządu.

27.02.2024
Karty paliwowe LOTOS/MOL BIZNES

Członkowie NSZZ Solidarność posiadający Elektroniczną Legitymację Członkowską mają możliwość wyrobienia karty paliwowej "LOTOS/MOL BIZNES".

Szczegóły w niniejszym komunikacie.

 

17.01.2024
Ulga podatkowa dla związkowców

17.01.2024
Wprowadzenie zmian - polecenia i komunikaty od stycznia 2024 r.

Od stycznia 2024 r. zostały wprowadzone nowe komunikaty oraz polecenia Prezesa Zarządu dot.:

1. zasad zapewnienia okularów korygujących lub szkieł kontaktowych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

2. udzielania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowania wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w roku 2024

3. wysokości premii regulaminowej

 

Szczegóły w treści niniejszego komunikatu.

04.01.2024
Wprowadzenie od dnia 01.01.2024 ubezpieczenia dot. odpowiedzialności pracowniczej

Pracownicy MPK – Łódź Spółka z o.o. z dniem 1 stycznia 2024 r. zostali objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności pracowniczej na mocy komunikatu Prezesa Zarządu MPK – Łódź Spółka z o.o. z dnia 21 grudnia 2023 r. nr 15/23.

Szczegóły wyjaśniające treść ww. dokumentu zostały zawarte w treści niniejszego komunikatu.

21.12.2023
Uzgodnienia dokonane w dniu 20.12.2023 - dot. podwyższenia wynagrodzeń 2024 r.

Komunikat dot. uzgodnień podpisanych w dniu 20 grudnia 2023 r. między Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi na terenie MPK – Łódź Spółka z o.o. ws. podwyżek w 2024 r.

13.12.2023
Prezenty świąteczne - ET-1 i EA-1

Prezenty świąteczne dla motorniczych z ET-1 i członków związku z EA-1, którym nie udało się odebrać na Zajezdniach - są dostępne do odbioru w siedzibie związku NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Spółka z o.o. ul. Tramwajowa 6, budynek D.

06.12.2023
Akcja z fundacją DKMS zorganizowana w ZPON w dniu 14.11.2023

W dniu 14 listopada 2023 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu Przewodniczącego z Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych (ZPON) Mateuszowi Kusiakowi i pomocy ze strony Kierownika p. Adama Sicińskiego oraz pracowników na terenie ZPONu zorganizowana została akcja z fundacją DKMS będącej międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.

 

 

09.11.2023
Ubezpieczenie grupowe - PZU życie – nowe warunki od 1 stycznia 2024 r. + link do strony

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy NORD-PRATNER, a związkami zawodowymi wraz z Prezesem p. Zbigniewem Papierskim ws. grupowego ubezpieczenia. Wskazano jako najkorzytsniejszą ofertę - przedstawiona przez PZU.

Link do strony internetowej, utworzonej przez brokera dot. ubezpieczenia grupowego PZU dla pracowników MPK - Łódź Spółka zo.o. i ich rodzin: www.nordpartner.pl/mpklodz/ 

Utworzona strona internetowa posiada wzory dokumentów i oświadczeń.

Więcej informacji w niniejszym komunikacie

31.10.2023
komunikat dot. nieponoszenia kosztów sądowych z tytułu wniesienia pozwu do Sądu Pracy

27.09.2023
Zmiana wysokości kwoty szkodowości COMPENSA

W związku ze zmianą od dnia 1 października 2023 r kwoty szkodowości ubezpieczenia z tytułu szkody wyrządzonej pracowdawcy w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, zostały zmienione wysokości składek.

 

Zakładka Ubezpieczenia, w której znajduje się nowy wzór deklaracji zgody została zaktualizowana.

 

Szczegóły zostały zawartew w niniejszym komunikacie. Dostępne będą również komunikaty w wersji papierowej w gablotach na obiektach.

13.09.2023
Ubezpieczenie NNW dziecka dla członków NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Spółka z o. o.

NSZZ "solidarność" oferuje ubezpieczenie dziecka dla członków NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Spółka z o. o. w InterRisk z kodem rabatowym.  

 

Szczegóły zostały zawartwe w niniejszym komunikacie

 

 

20.07.2023
Przekazanie modelu tablicy do muzeum - artykuł w Kurierze

W związku ze zbliżającą się 43. rocznicą ogłoszenia strajku w łódzkim MPK, w aktualnym numerze biuletynu informacyjnego MPK - Łódź nr 3/2023 (maj-czerwiec 2023) "Kurier", ukazał się artykuł nt. przekazania do muzeum modelu tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki.  

22.06.2023
Szczegóły porozumienia Rząd - "Solidarność"

Półroczne negocjacje dot. spraw ogólnopracowniczych zostały zwieńczone podpisaniem porozumieniem w środę dn. 7 czerwca 2023 r. między rządem a "Solidarnością".

Szczegóły zostały zawarte w niniejszym komunikacie.  

05.06.2023
Świadczenia Statutowe i Statut NSZZ Solidarność

 

Statut NSZZ "Solidarność": https://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/statut-nszz-solidarnosc/

05.06.2023
Korzyści płynące z przynależności do NSZZ Solidarność

Korzyściami płynącymi z przynależności do NSZZ Solidarność jest:

- Ulga w podatku dochodowym

- Posiadanie elektronicznej Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej uprawniajacej do zniżek w wybranych obiektach

- Rabaty w PZU

- Wypoczynek w ośrodkach DOMS

- Pomoc prawna

05.06.2023
Orlen - Karta rabatowa

Członkowie NSZZ Solidarność mają możliwość wyrobienia Karty Rabatowej na wybranych stacjach Orlen, na postawie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Użytkownik Karty Rabatowej uprawniony jest do otrzymania upustu od ceny detalicznej brutto produktów i usług na Stacji Paliw PKN ORLEN.  

 

05.06.2023
Rabat przy zakupie biletów do Teatru Nowego

Rabat na spektakle do Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi jest udzielnay przy zakupie biletów za okazaniem Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej.

 

Szczczegóły dot. oferty w treści niniejszego komunikatu.

 

Repertuar znajduje się pod linkiem: https://nowy.pl/repertuar